Pudlar – smarta, sällskapliga hundar

Pudeln har under hela sin historia omtalats för sin stora intelligens och påhittighet. Rasen är inte bara den perfekta familjehunden med sin stora sociala kompetens, utan samtidigt en av världens populäraste hundraser i allmänhet. Pudeln räknas till rasgruppen Sällskapshundar, och finns i de fyra storlekarna toypudel, dvärgpudel, mellanpudel och storpudel, där dvärgpudeln har varit mest populär under de senaste åren. Dessförinnan dominerade mellanpudeln i registreringsstatistiken.

Pudelns ulliga päls är mycket karaktäristisk, och den kommer i en mängd olika färger. Rasen fäller förhållandevis lite och därför är pudeln ofta allergivänlig. Pudeln har vanligtvis en livslängd på mellan 12-15 år, och är en relativt frisk ras. Den har inga specifika hälsoproblem som är unika just för rasen, men ett tillstånd som kan förekomma hos storpudeln är exempelvis höftledsdysplasi medan ögonsjukdomen PRA är vanligare bland de mindre varianterna av pudeln.

Pudlar - smarta, sällskapliga hundar

Historia

Pudeln blev en erkänd ras år 1936 i Frankrike, och samtidigt kom den första standarden för rasen. Det var dock i Tyskland och England som de första rasklubbarna för organiserad avel av pudeln förekom, och namnet pudel kommer även ifrån det tyska språket. Men trots detta var det Frankrike som erkändes som ursprungsland för rasen och det är därför den franska pudelklubben som bär ansvar för rasstandarden som gäller för de kennelklubbar som är anslutna till FCI. Under flera århundraden var pudeln en populär ras hos franska regenter och annat rikt folk i takt med att rasen spreds, där tjänstefolket fick i uppgift att sköta vården av pälsen.

Pudeln kom till Sverige för att stanna först i slutet av 1800-talet och den Svenska Pudelklubben startades år 1942 med målet att sprida information, bevara och utveckla de egenskaper pudeln besitter. Rasen användes till en början för vattenapportering eftersom den har simhudsförsedda tassar och vattenfrånstötande päls. Pälsen klipptes då kortare för att hunden skulle kunna röra sig lättare och snabbare i vattnet. I dagsläget används pudeln dock mer till utställning, sällskap eller lydnad och agility.

Pudlar - smarta, sällskapliga hundar

Egenskaper

Det är viktigt att vara medveten om specifika egenskaper och behov hos rasen. Pudeln är känd för att vara mycket smart och lättlärd, och har de perfekta egenskaperna för att vara en bra familjehund då den går bra ihop med barn i de allra flesta fallen. Rasen är väldigt trofast och lojal mot människor, samtidigt som den är mycket aktiv. Då pudeln har lätt att lära, är duktig på att kommunicera och tycker om att röra på sig är den inte bara familjevänlig utan även perfekt för agility, lydnad och cirkuskonster.